• שירות לקוחות מהיר ויעיל
  • רימרקטינג חכם
  • כרטיסים דיגיטלים אישיים לאנשי המחלקות הרלוונטיות
  • כרטיסי מוצר/ שירות לתפוצה ויראלית
  • יצירת קשר מהירה בלחיצת כפתור
  • הגדלה משמעותית של החשיפה ללקוחות
  • שיפור משמעותי לאנשי המכירות
  • מוצר ירוק

אני מאשר/ת את התקנון ואת מדניות הפרטיות